Html.Raw(Öğrenci Yemek Fiyatı)

Öğrenci Yemek Fiyatı
Öğrenci yemek ücreti 01.09.2023 tarihinden geçerli olmak üzere 15,00 TL olarak belirlenmiştir.