Hayvan Deneyleri Etik Kurulu

Başvuru Şartları

Başvuru Formu

Özgeçmiş Formu

Tahahhütname


İletişim

Sekreterya : Bigisayar İşletmeni Hakan BAYRAM

Adres : Kırıkkale Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar

            Laboratuarı(KUBTAL) Kırıkkale

Telefon : 0318 357 42 42 /1511

E-posta : hadyek@kku.edu.tr