Genel Tanıtım

3 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Kırıkkale Üniversitesi, kuruluş kanununa göre Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Veteriner Fakülteleri; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile Ankara Üniversitesi’nden devralınan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu’ndan oluşmuştur. 


Kuruluş kanununda öngörülen birimlere, 1994 yılında Keskin Meslek Yüksekokulu, 1995 ylında Tıp, Hukuk ve Eğitim Fakülteleri, 1998 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2002 yılında Diş Hekimliği Fakültesi, 2005 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi, 2006 yılında Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu, 2008 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Delice Meslek Yüksekokulu, 2009 yılında Adalet ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, 2013 yılında İslami İlimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ile Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu eklenmiştir. 16/2/2015 tarihli ve 2015/7314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz kapatılarak Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. 


Bugün itibariyle üniversitemiz; 12 fakülte, 1 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 23 araştırma ve uygulama merkezi ile 30 binden fazla öğrenciye hizmet veren, bölgesinin büyük üniversitelerinden biri konumundadır. 


Kırıkkale Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Kırıkkale-Ankara Karayolu üzerindedir. Akademik birimlerimizin büyük çoğunluğu, bu yerleşkemizdedir. Keskin, Delice ve Bahşılı ilçeleri ile Hacılar Kasabasında birer meslek yüksekokulumuz bulunmaktadır. 


Üniversitemiz ile KOBİ’leri, KOSGEB´in koordinasyonu altında bir araya getirecek olan TEK-MER kurulmuş, sanayicilerimize ve öğretim üyelerimize hizmet vermeye başlamıştır.


Ortakları arasında Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK, Gazi Üniversitesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası gibi önemli kuruluşların da bulunduğu Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2013/4920 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş, kampüs alanımız içinde faaliyetlerini sürdürmektedir.


Kırıkkale Üniversitesi, öğrencilerin diplomalarına ek olarak verilen, akademik ve mesleki tanınırlığı destekleyen bir “mükemmellik” belgesi olan “Diploma Eki Etiketi"ni 2013, TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni 2015, TSE ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ni 2017 ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni 2017 yılında almıştır.