Hazırlık Sınıfı okumakla yükümlü İslami İlimler Fakültesi ile Arapça, Farsça, Fransızca ve İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümü öğrencileri için 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Duyurusu