Html.Raw(RTÜK Dış Paydaş Anketi)

RTÜK Dış Paydaş AnketiRadyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun faaliyet ve hizmetleri hakkındaki görüş ve beklentilerinize ilişkin değerlendirmelerin belirlenmesi amacıyla, “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2024-2028 Stratejik Planı” kapsamında “Dış Paydaş Anketi” hazırlanmıştır.

İlgili ankete erişmek için tıklayınız.