Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Etik KuruluBaşvuru Formu

Başvuru Şartları

Özgeçmiş Formu

Taahhütname


İletişim

Sekreterya: Ayten SARINCA

Adres: Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı KIRIKKALE

Telefon: 0318 357 42 42 / 2147

e-posta: sbbaek@kku.edu.tr
NOT: Etik kurul toplantısı her ayın 3. haftası Salı günleri toplanacaktır.

Toplantıdan 5 gün öncesine kadar yapılan müracaatlar, o ayki etik kurulun değerlendirmesine alınacaktır.