Rektör DanışmanlarıDoç. Dr. İlkay Doğan TAŞ

Eğitim ve Öğretimden SorumluProf. Dr. Nuray BAYAR MULUK

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BAŞER

Uluslararasılaşmadan SorumluDr. Öğr. Üyesi Kübra ARSLAN

Sosyal Sorumluk ve Toplumsal Katkıdan Sorumlu