Vizyon-Misyon-Değerler

VİZYONUMUZ:

Nitelikli eğitim ve özgün araştırmalarında kaliteyi sürekli iyileştiren;   bilimsel faaliyetleri ve topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan seçkin bir üniversite olmaktır.

MİSYON:

Yüksek nitelikli akademik programları ile sorun çözen, insani değerlere saygılı, bilgi üreten  ve  ürettiği  bilgiyi  hayata  dönüştürerek  toplumun  yaşam  boyu  eğitim  ve  gelişme sürecine katkıda bulunan bireyler yetiştirmek; bilim ve teknolojiden sanat ve spora kadar uzanan geniş bir yelpazede özgün araştırmalar yapmak; bölgenin ve ülkenin kalkınmasına yönelik gereksinimleri ulusal ve uluslararası düzeyde karşılamaktır.

TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ:

Hakkaniyet, şeffaflık, toplumsal sorumluluk, çevreye duyarlılık, girişimcilik, sürekli gelişme ve mükemmeliyetçilik, liyakat, paylaşımcılık, etik değerlere bağlılık, bilimsellik, öğrenci odaklılık, verimlilik.

KALİTE POLİTİKAMIZ:
  
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ olarak, 
Bilimsel Çalışma ve Araştırmalar Yapmak, Bilgi ve Teknoloji Üretmek, 
Bilimsel Verileri Yaymak, Ulusal ve Uluslararası Alanda Gelişme ve Kalkınmaya Destek Olmak, 
Mesleki gerekliliklere uygun; Bilgi, Beceri, Davranış ve Genel Kültürüne Sahip, 
Çevreye Duyarlı, İş Sağlığı ve Güvenliğine Önem Veren Anlayış Çerçevesinde 
Bireyler Yetiştirmek, 
Kalite Yönetim Sistemi Standartlarının Şartlarına Uyarak Bu Şartların Etkinliğini 
Sürekli İyileştirmek, 
Hukuki Dayanaklar Çerçevesinde Müşteri Beklenti ve İhtiyaçlarını Karşılayarak Memnuniyetlerini Sağlamaktır.